mandag 21. mars 2011

Alan Dershowitz til NTNU

Pressemelding fra hjemmesidene til Internasjonale Kristen Ambassade i Jerusalem:

Dershowitz til Norge

av Dag Øyvind Juliussen

Alan Dershowitz er professor i jus ved Harvard Law School, han er omtalt som en av verdens mest kjente forsvars advokater. Dershowitz var i sin tid rådgiver da FN resolusjon 242 ble forfattet. Han tok initiativet til opprop om nei til akademisk boikott av Israel, oppropet ble signert av 11 000 professorer og akademikere. Dershowitz har forfattet en rekke bøker om Midtøsten og er i dag en av de fremste forsvarerne for Israel på den globale arenaen. Han er hyppig i internasjonale medier det gjelder Israel og Midtøsten konflikten.

Nobel pris vinner Elie Wiesel har uttalt: ”Dersom det hadde vært noen få menn som Alan Dershowitz i 1930 og 1940 årene hadde muligens historien til de europeiske jødene sett annerledes ut.”

Dershowitz er invitert av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem som en hovedtaler til Oslo Symposium2011 24 og 25 mars. Vi regnet med at vår statsminister og utenriksminister ville være interesserte i å møte han, og inviterte til et frokostmøte. Dessverre har vi fått negative svar fra både Statsminister Stoltenberg og Utenriksminister Gahr Støre. Vi beklager dette fordi vi tror våre to toppolitikere, som har engasjert seg så sterkt i Midt-Østen konflikten, ville ha nytte og interesse av et møte med  prof. Dershowitz.

Vi trodde at en professor ved Harvard Law School ville ha interesse for universitetene i Oslo, Trondheim og Bergen og tilbød dem en forelesning med Dershowitz med temaet Israel og internasjonal lov. Ingen av dem ønsket gjesteforlesning av Alan Dershowitz . Dekanus ved universitetet i Bergen ønsket ham imidlertid velkommen forutsatt at Dershowitz ikke snakket om konflikten i  Midt-Østen.

Hos oss vekker det forundring at en kapasitet som Dershowitz blir avvist!

I kontrast til ovennevnte ønsker derimot studentene Dershowitz velkommen, følgende møter er planlagt: Mandag kveld i Bergen i regi av ELSA (European Law Student Association) og Jurisdisk Student Utvalg, tirsdag kveld i regi av Jusristforeningen og onsdag kveld på NTNU i student regi.

Foredraget med Alan Dershowitz i Trondheim vil bli holdt på Gløshaugen, i Sentralbygg 1auditorium s3. Datoen vil være onsdag 23. mars, klokkeslettet vil være 18:00. Foredragets tema vil være “Israel og internasjonal lov” – om Israel okkuperer palestinske områder ulovelig eller bryter FN-resolusjon 242 (som Dershowitz som nevnt i sin tid var rådgiver for)? Så er du interessert i å høre en person viden kjent for sitt forsvar av Israel, er det bare å møte opp og lær noe nytt den dagen og.

Stem på Bloggrevyen

0 kommentarer: