torsdag 11. oktober 2007

Arnold Meri (88) er i Estland tiltalt for landsvik og krigsforbrytelser. DagBladet gjør oppmerksom på at han IKKE er/var nazist, men derimot kommunist. Jeg har ingen interesse av å gå inn på saken her, men...
... det er vel ikke bare meg som synes overskriften "LANDSSVIK-OPPGJØR MOT KOMMUNIST (88); I Estland er det ikke nazistene som står tiltalt for folkemord" er morsom. Det var liksom helt rett alder å få påpekt at man ikke er nazist på.

Når man først leser DagBladet, det står også at Hank von Helvete ikke er homofob, han er bare fornuftig med tanke på forskjellen mellom borgerlig og religiøst ekteskap.

Stem på Bloggrevyen

0 kommentarer: