torsdag 17. april 2008

Støtt troppene våre: 19/4 - 08

Du kan mene at norske styrker burde være mer aktive. Kanskje du mener at norske styrker ikke har noe å gjøre i Afghanistan i det hele tatt. Jeg er så frekk at jeg antar du synes nåværende situasjon er et uholdbart kompromiss; soldatene ER der, men GJØR ikke noe.
Men noe jeg er sikker på at du ikke synes, er at våre tapre gutter i grønt er noen folkemordere og krigsforbrytere, uansett hva du måtte mene om krigen og de som startet dem¹. De er ikke der kun for å nedkjempe Taliban, men de er der også for å hjelpe med med å bygge opp alt Taliban rev ned² (i overført betydning; jeg tror ikke Buddha-statuene er første prioritet). Om du så er i mot Norges deltagelse i Afghanistan, så ønsker du neppe noe vondt over norske soldater (det er gjerne derfor du ønsker dem trygt hjem til å begynne med)
Om du setter pris på soldatenes innsats eller ikke vil at flere skal bli skadet, møt opp på Sør-Trøndelag Unge Høyres Støtt troppene våre! på lørdag 19/4 kl. 12:00 på Torget i Trondheim.

¹) "Jeg bare fulgte ordre" funket riktignok ikke i fem-og-førti, men noe Holocaust er det ikke i Afghanistan enda. Og til dere kverulerende Bush-elskende pseudo-libertanere; å sammenligne retorikken til Hitler og Bush er IKKE å hevde at Afghanistan og Irak er like ille som WWII. Men det er en unødvendig reductio ad Hitlerum, det kan jeg være enig i. (kanskje bedre kjent som "Hitling" eller Godwin's Law, selv om jeg anser det siste som å bruke "nazi" som et lite gjennomtenkt skjellsord, ikke som et retorisk grep).
²) Og der Rudyard Kiplet jeg meg selv... (å Kiple, Kipler, [å drive med] Kipling, har/hadde Kiplet?)

Stem på Bloggrevyen

0 kommentarer: