søndag 4. mai 2008

Staff gjør jobben sin... litt for ivrig

Advokat Tor Erling Staff har på NRK-programmet Ukeslutt uttalt at "Josef Fritzl er en mann som verner om sin familie". Av åpenbare grunner reagerer folk på dette, men det er selvsagt ikke alltid nevnt at Staff faktisk ble spurt om å prøve å forsvare Fritzl. La oss være ærlige, det Fritzl gjorde var grusomt, men det er faktisk Staffs jobb som advokat å belyse de aspekt ved en person som ikke kommer frem i medias oppslagsjag og lynsjepromotering. Riktignok burde ikke Staff uttalt seg om en sak han på ingen måte jobber med, men han ble faktisk spurt om det; det kom ikke av seg selv (selvom han burde holdt seg for profesjonell til å svare).
På enkelte punkter har Staff faktisk (kreves dog at du kan sette deg inn i en veldig kynisk sinnstilstand for å se) rett; Fritzl myrdet ikke barna som ble "til overs", kastet dem i søpelcontainere eller satte bort et sted de godt mulig ikke ville bli funnet. Han kunne satt dem på en kirketrapp eller et sted de garantert ville blitt funnet, men han valgte altså å sette dem på sin egen trapp. Han ønsket altså ikke å bli kvitt de, men å få dem ut av kjelleren. Samme med Lommemannen; han kidnappet aldri barna eller gjorde noe fysisk skadelig mot dem.
Jeg vil dog anta i Lommemannes tilfelle at det skyldes heller forsiktighet enn et godt hjerte, og jeg burde være den siste til å bagatellisere de psykiske traumene ved det. Og det er fremdeles noe ved Staffs personlige holdninger som gjør hans engasjement i slike saker... smått uhyggelig.
Beklager det siste der, men jeg savnet O RLY-diktatorene mine ganske mye.

Stem på Bloggrevyen

0 kommentarer: