onsdag 21. november 2007

Og vi synes voldtektsofre har det tøft her i landet?

Saudi-Arabia: Derfor straffet vi voldtektsoffer
Ja, voldtatt kvinne (19) dømt til 200 piskeslag for å ha hatt samleie med menn hun ikke var gift med. At det dreide seg om voldtekt var visst ikke så farlig.
Dommen var opprinnelig på 90 piskeslag, mens de syv gjerningsmennene fikk ti måneder til fem år i fengselet. Dommen ble økt til 200 piskeslag og seks måneders fengsel etter anke. En totalt uhjelpsom trøst er at voldtektsmennens dommer også ble skjerpet.
Kvinnens advokat Abdulrahman al-Lahim har blitt tatt av saken for å ha vist "ringeakt for retten", hvilket jeg har ingen forståelse for. al-Lahim har kanskje vist ringeakt for den Saudi-Arabiske domstolen, men slik jeg tolker det,var det ut av respekt for Sannhet og Rettferd.

Så dette er våre "venner" i Midt-Østen, mens Israel og Tyrkia stadig anklages for ting de ikke har gjort.
"They might be sons of bitches, but at least they are OUR sons of bitches", sånn rent bortsett fra at hverken Juan Perón eller Augosto Pinochet gjorde noe så dumt.

Stem på Bloggrevyen

0 kommentarer: